Uchwała nr LXVII/1240/VII/2018 z dnia 2018-05-22

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXVII/1240/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie skargi I.S. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 106 w Poznaniu.

Data podjęcia:

2018-05-22

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • SKARGI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Historia zmian