Uchwała nr LXVIII/1242/VII/2018 z dnia 2018-06-05

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXVIII/1242/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-06-2018 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu Miasta Poznania za 2017 rok.

Data podjęcia:

2018-06-05

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Historia zmian