Uchwała nr LXVIII/1243/VII/2018 z dnia 2018-06-05

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXVIII/1243/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-06-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Morasko, F. Jaśkowiaka i Glinienko w Poznaniu.

Data podjęcia:

2018-06-05

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2018-06-13
  • Pozycja w dzienniku: 4836

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian