Uchwała nr LI/786/VI/2013 z dnia 2013-06-18

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LI/786/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2013 w sprawie przyznania najemcom pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednolokalowymi stanowiącymi w całości przedmiot najmu, będących własnością Miasta Poznania, oraz określenia zasad ich sprzedaży.

Data podjęcia:

2013-06-18

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2013-06-26
  • Pozycja w dzienniku: 4170

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
  • POLITYKA MIESZKANIOWA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian