Uchwała nr LXIII/880/V/2009 z dnia 2009-11-17

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXIII/880/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 17 listopada 2009 r. w/s zatwierdzenia taryf AQUANET S.A. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2010

Data podjęcia:

2009-11-17

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODARKA KOMUNALNA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Szczepaniak
ostatnia zmiana w dniu 2009-11-25 11:23 - dokonano wpisu odpowiedzialnego za realizację uchwały (Aktualizacja)