Uchwała nr LXVI/1220/VII/2018 z dnia 2018-05-08

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXVI/1220/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 08-05-2018 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli wykorzystania możliwości i skuteczności ubiegania się o środki zewnętrzne w zakresie ochrony środowiska.

Data podjęcia:

2018-05-08

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • KONTROLE KOMISJI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-05-08 00:00:00.0