Uchwała nr XLI/695/VII/2017 z dnia 2017-01-24

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XLI/695/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie placu Bernardyńskiego" w Poznaniu.

Data podjęcia:

2017-01-24

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian