Uchwała nr XLVIII/248/92 z dnia 1992-01-28

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR XLVIII/248/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 stycznia 1992 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dokończenie wykonania rurociągu tłocznego ścieków pod rzeką Wartą i częściowe finansowanie cz. I etapu II budowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla m. Poznania.

Data podjęcia:

1992-01-28

Kategorie tematyczne:

  • OCHRONA ŚRODOWISKA

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1992-01-28 00:00:00.0