Uchwała nr XXXV/234/II/96 z dnia 1996-03-19

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR XXXV/234/II/96 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 marca 1996 r. w sprawie powołania Osiedla Św. Łazarza w Poznaniu

Data podjęcia:

1996-03-19

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • JEDNOSTKI POMOCNICZE OSIEDLA

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian