Uchwała nr XII/165/VIII/2019 z dnia 2019-05-28

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XII/165/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie zgłaszania obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców miasta Poznania.

Data podjęcia:

2019-05-28

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2019-06-11
  • Pozycja w dzienniku: 5723

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

  1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2019-07-04, treść:
    nieważność uchwały nr XII/165/VIII/2019 Rady Miasta Poznania

    Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-28 00:00:00.0