Uchwała nr XIII/191/VIII/2019 z dnia 2019-06-18

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XIII/191/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2019-06-18

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-18 00:00:00.0