Uchwała nr XLVI/794/VII/2017 z dnia 2017-04-04

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XLVI/794/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nazwania ulicy imieniem Adama Poszwińskiego.

Data podjęcia:

2017-04-04

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Kategorie tematyczne:

  • NAZEWNICTWO ULIC

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian