Uchwała nr XLVIII/848/VII/2017 z dnia 2017-05-16

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

obowiązujący w części

Tytuł:

Uchwała Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16-05-2017 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Poznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

Data podjęcia:

2017-05-16

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2017-05-22
  • Pozycja w dzienniku: 4007

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

  1. Rozstrzygnięcie Regionalna Izba Obrachunkowa z dnia 2017-06-21, treść:
    stwierdzenie nieważności §3 ust. 2, 4-8 i § 4 ust. 2

    Załączniki

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian