Uchwała nr XXXIII/516/VII/2016 z dnia 2016-07-12

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXXIII/516/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12-07-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy T. Mateckiego" w Poznaniu.

Data podjęcia:

2016-07-12

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian