Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: UK.D.340-3/18 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż prefabrykowanej, automatycznej toalety publicznej wraz z wykonaniem związanych z realizacją zamówienia robót budowlanych

07/05/2018

Symbol: UK.D.340-2/18 - przetarg nieograniczony na:

Budowa schroniska dla zwierząt w Poznaniu

11/05/2018