Zamówienie: UK.D.340-2/18

Sygnatura zamówienia: UK.D.340-2/18
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 16 marca 2018
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Usługi Komunalne
ul.Słowackiego 43a, 60-521 Poznań
kontakt: tel. 61 846-29-00, fax: 61 846-29-11
email: sekretariat@uslugikomunalne.com.pl

Przedmiot zamówienia

Budowa schroniska dla zwierząt w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

23 maja 2018 do godz. 10:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

14 marca 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-05-23

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-06-14

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Dźwig
ostatnia zmiana w dniu 2018-05-16 21:34 - zm_tso (Aktualizacja)