Zamówienie: WM-O-A-271-4/19

Sygnatura zamówienia: WM-O-A-271-4/19
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 11 marca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Wydawnictwo Miejskie Posnania
ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań
kontakt: telefon 61 851-86-01
email: wm@wm.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Druk i dostawa kwartalnika "Kronika Miasta Poznania" 4 numery: 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019 (ISSN 0137-3552)

Termin składania ofert/wniosków

22 marca 2019 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

11 marca 2019

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-03-22

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-03-27

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maria Zielewicz
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-11 11:20 - Załącznik nr 6 (Wprowadzenie informacji)