Komunikat: NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH NA 2019 ROK

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Data obowiązywania

od 2019-03-01 do 2019-03-29

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 j.t. z późn.zm.) ,uchwały Nr LXXI/1325/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r.  oraz uchwały Nr LIV/992/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 26 września 2017 zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Poznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz.6006) na rok 2019 ogłasza

NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH:

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO : BUDOWA LUB MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ
W 2019 ROKU.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Michalska
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-25 13:09 - aktualizacja komunikatu (Aktualizacja)