Oferta: ds. podatków i opłat

Data publikacji: 2019-05-15
Nr ref.: FN/94/2019
Wydział: Wydział Finansowy
Stanowisko: ds. podatków i opłat
Informacje dodatkowe: praca na zastępstwo na ok. 1,5 roku

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-06-04

Zakres podstawowych czynności

 1. prowadzenie postępowania w zakresie indywidualnych wniosków o udzielenie ulg w spłacie należności:
 • prowadzenie ewidencji wniosków,
 • prowadzenie podstępowania wyjaśniającego,
 • dokonywanie oględzin nieruchomości w postępowaniu o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, analizowanie wniosków i złożonej dokumentacji, przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych w sprawie ulg,
 • prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji dotyczących umorzeń z urzędu zaległości podatkowych
 • przygotowywanie postanowień i zaświadczeń o pomocy de minimis
 1. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością:
 • prowadzenie ewidencji udzielonych ulg
 • sporządzanie sprawozdań i informacji o udzielonych ulgach i pomocy publicznej

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: prawnicze, ekonomiczne, administracyjne
 • minimum 3 - letnie doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa podatkowego oraz pomocy publicznej
 • znajomość przepisów ustaw: ordynacja podatkowa, Kodeks postępowania administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o pomocy publicznej oraz o podatkach i opłatach lokalnych
 • umiejętność analizy sprawozdań finansowych oraz aktów prawnych

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu podatków, finansów publicznych lub prawa administracyjnego
 • doświadczenie w obsłudze klienta w administracji publicznej lub w obszarze usług finansowo - podatkowych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_FN_94.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Teresa Dmochowska-Weber
ostatnia zmiana w dniu 2019-06-04 12:36 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)