Oferta: ds. księgowości

Data publikacji: 2018-06-11
Nr ref.: FN/114/2018
Wydział: Wydział Finansowy
Stanowisko: ds. księgowości
Informacje dodatkowe: Praca na zastępstwo na ok 1,5 roku

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-07-03

Zakres podstawowych czynności

 • przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań od placówek oświatowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych/budżetowych oraz bilansu skonsolidowanego oddziału i zbiorczego za placówki oświatowe
 • opracowywanie planu budżetu zadaniowego oddziału
 • uzgadnianie wysokości planu budżetowego placówek oświatowych z Wydziałem Oświaty
 • księgowanie wyciągów bankowych
 • prowadzenie ewidencji sporządzanych przelewów na poszczególne placówki oświatowe
 • przyjmowanie dyspozycji przekazania środków od placówek oświatowych i ich weryfikacja formalno-rachunkowa

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w księgowości budżetowej lub w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów publicznych
 • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych
 • dobra znajomość Pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie - kierunki ekonomiczne, administracja
 • umiejętność obsługi systemu bankowości elektronicznej

Wymagane dokumenty

 • oryginały świadectw pracy, oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy: praca administracyjna przy komputerze; wymaga sprawnego komunikowania się z pracownikami i instytucjami; stanowiska pracy nie są dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_FN_114.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Teresa Dmochowska-Weber
ostatnia zmiana w dniu 2018-07-03 09:32 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)