Oferta: DS. MONITOROWANIA GRUPY ZAKUPOWEJ

Data publikacji: 2018-06-05
Nr ref.: GK/112/2018
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
Stanowisko: DS. MONITOROWANIA GRUPY ZAKUPOWEJ

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-07-13

Zakres podstawowych czynności

 • udział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej na grupowy zakup energii elektrycznej
 • monitorowanie zużycia energii elektrycznej według zestawień otrzymanych od uczestników grupy zakupowej
 • weryfikacja danych dotyczących punktów poboru energii elektrycznej
 • weryfikacja i wprowadzanie do systemu danych z raportów sprzedawcy energii elektrycznej
 • monitorowanie i analizowanie efektów działania grupy zakupowej
 • monitorowanie Towarowej Giełdy Energii

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • wiedza branżowa z zakresu energetyki lub ciepłownictwa
 • znajomość ustaw: Prawo energetyczne, o efektywności energetycznej, Prawo zamówień publicznych
 • zdolności analityczne
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (zwłaszcza MS Excel)

Wymagania dodatkowe

 • kierunki studiów: energetyka, elektrotechnika, ciepłownictwo
 • doświadczenie w pracy związanej z energetyką lub ciepłownictwem

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • oryginały świadectw pracy i dokumentów potwierdzających wykształcenie należy okazać na rozmowie kwalifikacyjnej

Inne informacje:

Warunki pracy: praca z wykorzystaniem komputera, wymaga ciągłego i bezpośredniego kontaktowania się z innymi pracownikami, klientami i instytucjami, wymagająca także wyjść poza miejsce pracy; miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Teresa Dmochowska-Weber
ostatnia zmiana w dniu 2018-07-13 12:02 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)