Oferta: kierownik oddziału miejskiego energetyka - miejski energetyk

Data publikacji: 2019-04-12
Nr ref.: GK/74/2019
Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej
Stanowisko: kierownik oddziału miejskiego energetyka - miejski energetyk

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-05-14

Zakres podstawowych czynności

 • kierowanie zespołem pracowników
 • koordynowanie prowadzenia spraw w zakresie gospodarki energetycznej Miasta Poznania, m.in.: opracowywania aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Poznania", realizacji projektu optymalizacji kosztu energii elektrycznej i gazu, kreowania polityki energetycznej Miasta i opracowywania programu efektywności energetycznej
 • opracowanie i opiniowanie dokumentów dotyczących zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
 • opracowywanie rocznych planów wydatków majątkowych i budżetu Oddziału

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie - ciepłownictwo, elektrotechnika, energetyka
 • minimum 4 lata stażu pracy
 • co najmniej 3 lata doświadczeń w realizacji zadań związanych z efektywnością energetyczną, energetyką lub ciepłownictwem
 • wiedza dotycząca obszaru gospodarki energetycznej
 • dobra znajomość ustaw: Prawo energetyczne, o efektywności energetycznej, Prawo zamówień publicznych
 • umiejętności kierownicze

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe/kursy w obszarze ekonomii, zarzadzania
 • doświadczenie w realizacji projektów w obszarze gospodarki energetycznej
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_GK_74_2019.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Szulc
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-14 11:24 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)