Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Gospodarki Nieruchomościami


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Komunikat Termin ważności

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.2/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia pod urządzenia przesyłowe

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 18.04.2019r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania oraz Urzędu Wojewódzkiego wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.2/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia pod urządzenia przesyłowe

od 2019-04-19 do 2019-05-10

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.2/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 18.04.2019r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania oraz Urzędu Wojewódzkiego wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.2/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia.

od 2019-04-19 do 2019-05-10

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Szczepankowo, ul. Dyniowa (działka 66/35 i działka 66/40) - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- ul. Dyniowa obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/35 (RIIIa) pow. 873 m2 KW PO2P/00145941/7;

- ul. Dyniowa obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/40 (RIIIa, RIIIb) pow. 860 m2 KW PO2P/00145941/7.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 30 maja 2019 r.

Przetargi odbędą się dnia 6 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-04-19 do 2019-06-06

Informacja o zarządzeniu - ul. Lubieńska 13 i 15

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu przy ul. Lubieńskiej 13 i 15 - Zarządzenie Nr 359/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11.04.2019 r.

od 2019-04-15 do 2019-05-30

Informacja Prezydenta o wyniku przetargu z 28.03.2019 r.

Informacja Prezydenta o wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 28.03.2019 r. na sprzedaż nieruchomości - ul. Radłowa 15

od 2019-04-16 do 2019-04-23

wykaz nieruchomości nr 5/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 12.04.2019r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 5/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania. 

od 2019-04-12 do 2019-05-02

Informacja o zarządzeniu - ul. Koziorożca 10

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Miasta Poznania, położoną w Poznaniu przy ul. Koziorożca 10 - Zarządzenie Nr 342/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 05.04.2019 r.

od 2019-04-11 do 2019-05-02

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Strzeszyn, ul. Literacka - A.Memoraty (2 działki) - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- rejon ulic: Literackiej i Anny Memoraty obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/163 (RIVb) pow. 643 m2 KW PO1P/00318232/1;

- rejon ulic: Literackiej i Anny Memoraty obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/164 (RIVb) pow. 643 m2 KW PO1P/00318232/1.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 23 maja 2019 r.

Przetargi odbędą się dnia 30 maja 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S2.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-04-12 do 2019-05-30

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Strzeszyn, ul. Literacka - A.Memoraty (2 działki) - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- rejon ulic: Literackiej i Anny Memoraty obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/161 (RIVb) pow. 473 m2 KW PO1P/00318232/1;

- rejon ulic: Literackiej i Anny Memoraty obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/162 (RIVb) pow. 474 m2 KW PO1P/00318232/1.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 16 maja 2019 r.

Przetargi odbędą się dnia 23 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, sala nr 911.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-04-12 do 2019-05-23

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania, jako prezydent miasta na prawach powiatu, wykonujący zadania  z zakresu administracji rządowej, zawiadamia, że z dniem 11 kwietnia 2019 roku wywieszone zostały w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, na okres 21 dni wykazy lokalu mieszkalnego nr 3, lokalu usługowego oraz garażu na nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Poznaniu przy ul. Niskiej oraz wykazy lokali mieszkalnych Skarbu Państwa położonych w Poznaniu przy ul. Lodowej 7/5 i na os. Wichrowe Wzgórze 30/45, które przeznaczone zostały do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony - do lat trzech.

Wykazy oraz ogłoszenie zostały zamieszczone na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania (bip.poznan.pl), a same wykazy także na stronie podmiotowej wojewody wielkopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

od 2019-04-11 do 2019-05-01

wykaz nieruchomości nr 4/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 05.04.2019r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 4/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

od 2019-04-05 do 2019-04-25

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Naramowice, ul. Czarnucha - teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, położonej w Poznaniu:

- ul. Czarnucha - obręb Naramowice arkusz 11 działka 29/117 (RIVa, RIVb, RV) pow. 6929 m2 KW PO1P/00170756/0.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 3 czerwca 2019 r.

Przetarg odbędzie się 10 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna nr S3.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-03-27 do 2019-06-10

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Smochowice, ul. Gniewska - Tczewska - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Poznaniu:

- rejon ulic Gniewskiej i Tczewskiej - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 237/3 (Bp, dr, RIVa) i działka 237/4 (dr, RIVa) łączna pow. 947 m2 KW PO1P/00307685/1.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 27 maja 2019 r.

Przetarg odbędzie się 3 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-03-29 do 2019-06-03

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Smochowice, ul. Gniewska - Tczewska - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Poznaniu:

- rejon ulic Gniewskiej i Tczewskiej - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 237/2 (Bp, dr, RIVa, RV) pow. 441 m2 KW PO1P/00307685/1.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Przetarg odbędzie się 9 maja 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Sala Sesyjna S3.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-03-29 do 2019-05-09

Informacja o zarządzeniu - ul. Rzodkiewkowa

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Miasta Poznania, położone w Poznaniu przy ul. Rzodkiewkowej - Zarządzenie Nr 264/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.03.2019 r.

od 2019-03-20 do 2019-04-30

Informacja o zarządzeniu - ul. Dyniowa

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Miasta Poznania, położone w Poznaniu przy ul. Dyniowej - Zarządzenie Nr 262/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.03.2019 r.

od 2019-03-20 do 2019-04-30

Informacja o zarządzeniu - ul. Dyniowa

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Miasta Poznania, położone w Poznaniu przy ul. Dyniowej - Zarządzenie Nr 261/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.03.2019 r.

od 2019-03-20 do 2019-04-30

Informacja o zarządzeniu - ul. Rzodkiewkowa

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Miasta Poznania, położone w Poznaniu przy ul. Rzodkiewkowej - Zarządzenie Nr 260/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.03.2019 r.

od 2019-03-20 do 2019-04-30

Informacja o zarządzeniu - ul. Rzodkiewkowa

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Miasta Poznania, położone w Poznaniu przy ul. Rzodkiewkowej - Zarządzenie Nr 259/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.03.2019 r.

od 2019-03-20 do 2019-04-30

ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Podolany, ul. Kowarska 19 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, położonej w Poznaniu:

ul. Kowarska 19 - obręb Strzeszyn arkusz 4 działka 58/11 (Bp) KW PO1P/00090985/9 i 58/18 (Bz) KW PO1P/00116268/6 - pow. łączna 1200 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 13 maja 2019 r.

Przetarg odbędzie się dnia 20 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala nr 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

od 2019-03-15 do 2019-05-20