Komunikat: Informacja o zarządzeniu - rejon ulic: Literackiej, Koszalińskiej i Moniki Gruchmanowej

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Data obowiązywania

od 2019-05-22 do 2019-12-31

Treść

Prezydent Miasta Poznania przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Miasta Poznania, położone w Poznaniu w rejonie ulic: Literackiej, Koszalińskiej i Moniki Gruchmanowej - Zarządzenie Nr 439/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20.05.2019 r.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Monika Olpińska
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-12 15:05 - aktualizacja (Aktualizacja)