Komunikat: ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości - Górczyn, ul. Wąwozowa - Czechosłowacka działki: 53/6, 53/7 - teren pod zabudowę mieszkaniową

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Data obowiązywania

od 2019-01-11 do 2019-02-14

Treść

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Poznaniu:

- rejon ulic: Wąwozowej i Czechosłowackiej obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/6 (N) pow. 538 m2 KW PO1P/00101765/2;

- rejon ulic: Wąwozowej i Czechosłowackiej obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/7 (N) pow. 540 m2 KW PO1P/00101765/2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 7 lutego 2019 r.

Przetargi odbędą się dnia 14 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala nr 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Monika Olpińska
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-14 16:32 - aktualizacja (Aktualizacja)