Komunikat: ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Szczepankowo, ul. Bodawska - teren usług

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Data obowiązywania

od 2019-02-06 do 2019-04-11

Treść

PREZYDENT MIASTA POZNANIA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej pod zabudowę usługową, położonej w Poznaniu:

rejon ul. Bodawskiej obręb Kobylepole arkusz 31

działka 1/24 (RIIIa) pow. 579 m2 KW PO2P/00137163/0

działka 2/11 (dr) pow. 620 m2 KW PO2P/00137316/8

pow. łączna 1199 m2

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 4 kwetnia 2019 r.

Przetarg odbędzie się dnia 11 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala nr 318.

Pełna treść ogłoszenia oraz mapa informacyjna w załącznikach.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Monika Olpińska
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-13 10:26 - aktualizacja (Aktualizacja)