Oferta: DS. EWIDENCJI

Data publikacji: 2018-01-11
Nr ref.: GN/7/2018
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Stanowisko: DS. EWIDENCJI

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-03-12

Zakres podstawowych czynności

 • udzielanie informacji o nieruchomościach będących w zasobie gminy i Skarbu Państwa
 • współpraca przy tworzeniu ewidencji zasobu nieruchomości Miasta i Skarbu Państwa
 • prowadzenie postępowań w zakresie ustanawiania, przekazywania i wygaszania prawa trwałego zarządu oraz sprawowanie nadzoru i kontroli w tym zakresie
 • prowadzenie postępowań w zakresie przekazywania ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa nieruchomości należących do zasobu Skarbu Państwa niezbędnych dla potrzeb państwowych jednostek organizacyjnych
 • prowadzenie postępowań w zakresie obciążania hipoteką nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania lub Skarbu Państwa

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe: gospodarka przestrzenna, prawo, administracja lub wykształcenie na innych kierunkach i studia podyplomowe z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • minimum rok stażu pracy w obszarze gospodarki nieruchomościami
 • znajomość przepisów z zakresu gospodarki nieruchomościami, Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym - MS Office

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe związane z gospodarką nieruchomościami, administracją, geodezją, planowaniem przestrzennym

Wymagane dokumenty

 • informacje obejmujące życiorys i list motywacyjny - formularz interaktywny dostępny przy ogłoszeniu
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy: praca głównie przy komputerze, wymaga bezpośredniego komunikowania się z klientami i instytucjami, możliwe wyjścia poza miejsce pracy; miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_GN_7_2018.doc format DOC

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Krzyśka
ostatnia zmiana w dniu 2018-03-12 12:45 - Informacja o wyniku naboru - GN/7/2018 (Aktualizacja)