Oferta: DS. ANALIZ I WDROŻEŃ

Data publikacji: 2018-05-25
Nr ref.: IN/106/2018
Wydział: Wydział Informatyki
Stanowisko: DS. ANALIZ I WDROŻEŃ

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-07-05

Zakres podstawowych czynności

Zakres podstawowych zadań:

 • wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie Miastem poprzez realizację następujących zadań: ustalanie potrzeb, wymagań i preferencji odnośnie koniecznych rozwiązań informatycznych w jednostkach organizacyjnych Urzędu i Miasta, współpraca z wykonawcami  systemów informatycznych obejmująca w szczególności wspólną realizację analizy funkcjonalnej dla jednostek organizacyjnych Urzędu, modelowanie i optymalizacja istniejących procesów informacyjnych, weryfikacja prowadzonej przez wykonawców dokumentacji realizowanych prac, monitorowanie harmonogramu prac wdrożeniowych, udział w testowaniu prototypu wdrażanego oprogramowania i opracowywaniu listy jego modyfikacji
 • samodzielna realizacja projektów informatycznych we współpracy z wewnętrznym działem programistów
 • nadzór nad wdrożonymi w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie Miastem

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe - informatyka lub inne kierunki techniczne/ścisłe
 • doświadczenie w zakresie wdrażania i/lub projektowania systemów informatycznych w oparciu o relacyjną bazę danych
 • znajomość metodyk projektowania systemów informatycznych
 • umiejętność prowadzenia analizy funkcjonalnej
 • znajomość języka SQL
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń o profilu informatycznym

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy: praca gł. przy komputerze, dodatkowo wymaga przemieszczania się pomiędzy różnymi lokalizacjami Urzędu na terenie Poznania i bezpośredniego komunikowania się z użytkownikami oraz wykonawcami oprogramowania, stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_naborze_In_106_2018.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Kropidłowska
ostatnia zmiana w dniu 2018-07-05 12:17 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)