Komunikat: KOS-V.6220.18.2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2019-02-18 do 2019-03-20

Treść

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

informuje:

  • o wydanej w dniu 18 lutego 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków mieszkalno-usługowych posadowionych na wspólnej, podziemnej hali garażowej wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewidencyjnych 21, 22/1, 22/2 ark. 16, obręb Dębiec w miejscowości Poznań, województwo wielkopolskie".
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.18.2019

(dawniej: OS-V.6220.130.2018)

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-18 11:12 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)