Komunikat: KOS-V.6220.26.2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Data obowiązywania

od 2019-02-28 do 2019-03-29

Treść

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

informuje:

  • o wydanej w dniu 28 lutego 2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków wielorodzinnych z jednokondygnacyjnymi garażami podziemnymi, zjazdami, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego na działkach numer 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41/2, 48, 49, 50/2, 51/2 oraz (z uwagi na realizację zjazdów) 133,132/1, 23, 22/1, 22/2, 21/2, 20/2, 29/2 jednostka ewidencyjna 306401_1 M. Poznań obręb 0021 Jeżyce.
  • o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Poznania - Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska przy ul. Gronowej 22A w pok. 103 w godzinach urzędowania.

KOS-V.6220.26.2019

(dawniej: OS-V.6220.144.2018)

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-28 12:19 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)