Oferta: DS. KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Data publikacji: 2019-01-18
Nr ref.: KOS/10/2019
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
Stanowisko: DS. KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-02-01

Zakres podstawowych czynności

 • przygotowywanie planów kształtowania i ochrony środowiska i wynikających z tego programów
 • analiza materiałów dotyczących kierunków rozwoju miasta i obszarów otaczających w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • współpraca z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie stanu aktualnego i rozwoju środowiska
 • współpraca oraz uczestnictwo w obradach Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale
 • analiza zagęszczenia zieleni miejskiej w różnych częściach miasta pod kątem możliwości przebudowy i zwiększenia jej ilości

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie - prawo, zarządzanie, administracja lub na kierunku związanym z kształtowaniem i ochroną środowiska
 • co najmniej czteroletni staż pracy
 • co najmniej roczne doświadczenie w realizacji zadań związanych z ochroną środowiska oraz kreowaniem strategii rozwoju jednostki administracji publicznej
 • praktyczna znajomość regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska i  Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętności analityczne

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe/ kursy w zakresie: zarządzania, ochrony środowiska, zarządzania jakością, finansów publicznych
 • dobra znajomość j. angielskiego

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_KOS_10_2019.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maria Kuśnierz
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-01 11:52 - informacja o naborze 10/2019 (Aktualizacja)