Wydział Kultury (Kl)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Justyna Makowska, Zastępca Dyrektora Marcin Kostaszuk, Zastępca Dyrektora Cezary Ostrowski
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
pokój 266 (II piętro), telefon 61 878-54-55, fax 61 878-58-49
kl@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Wydział Kultury - prowadzi sprawy związane z rozwojem życia kulturalnego Miasta, z działalnością kulturalną i projektami artystycznymi dofinansowanymi z budżetu Miasta. Wydział realizuje zadania z zakresu nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury (z wyłączeniem zadań z zakresu nadzoru wykonywanych przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego oraz Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta). Wydział prowadzi postępowania w sprawach artystyczno-rozrywkowych imprez masowych oraz kontroluje zgodność przebiegu imprezy masowej podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu na przeprowadzenie takiej imprezy oraz sprawuje opiekę merytoryczną nad pomnikami i tablicami pamiątkowymi, których właścicielem jest Miasto, realizuje zadania związane z pamięcią historyczną i ochroną dóbr kultury w Mieście.

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Bojarska
ostatnia zmiana w dniu 2019-06-17 14:48 - wprowadzenie komunikatu (Wprowadzenie informacji)