Komunikat: Konkurs Centrum Warte Poznania

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kultury

Data obowiązywania

od 2019-01-28 do 2019-02-22

Treść

PREZYDENT MIASTA POZNANIA,

działając na podstawie "Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+" i programu strategicznego "Przyjazne Śródmieście" oraz mając na uwadze istniejący potencjał kulturalny mieszkańców naszego miasta,

zaprasza

osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do udziału w konkursie "Centrum Warte Poznania".

PULA

Łączna pula środków finansowych przeznaczonych na Konkurs i realizację nagrodzonych prac konkursowych wynosi 350 000 zł brutto.

Koszt realizacji pojedynczej pracy konkursowej może wynieść maksymalnie 50 000 zł brutto.

CEL

Celem Konkursu jest pozyskanie - w formie prac konkursowych - koncepcji (programów, projektów) kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych, wzbogacających życie kulturalne i uatrakcyjniających centrum miasta oraz ich realizacja w 2019 roku.

OBSZAR

Obszarem właściwym do prowadzenia działań konkursowych jest obszar osiedli: Stare Miasto (w szczególności ulicy Św. Marcin oraz przyległych do niej), Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Wilda, Jeżyce, Św. Łazarz oraz tereny nadbrzeżne położone po obu stronach rzeki Warty, na obszarze pomiędzy mostem Lecha a mostem Przemysła I.

TERMIN

Pracę konkursową oraz załączniki składane z pracą konkursową należy wydrukować w jednym egzemplarzu, podpisać, umieścić w zaklejonej kopercie z naklejoną wizytówką i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (parter), pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2019 roku. Elektroniczną edytowalną wersję pracy konkursowej (praca konkursowa, kosztorys, wyciąg z ewidencji jeśli dotyczy) należy przesłać na adres: konkurs_cwp@um.poznan.pl - zamieszczając w tytule e-maila tytuł pracy konkursowej.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Kozielczyk
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-28 16:13 - Wprowadzenie załącznika (Wprowadzenie informacji)