Komunikat: Konkurs Centrum Warte Poznania

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kultury

Data obowiązywania

od 2017-02-10 do 2017-03-06

Treść

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

działając na podstawie "Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030" i programu strategicznego "Przyjazne Śródmieście" oraz mając na uwadze istniejący potencjał kulturalny mieszkańców naszego miasta,

zaprasza

osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do udziału w konkursie "Centrum Warte Poznania".

PULA

Łączna pula środków finansowych przeznaczonych na Konkurs i realizację nagrodzonych prac konkursowych wynosi 350 000 zł brutto.
Koszt realizacji pojedynczej pracy konkursowej może wynieść maksymalnie 50 000 zł brutto.

CEL

Celem Konkursu jest pozyskanie - w formie prac konkursowych - koncepcji (programów, projektów) kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych, wzbogacających życie kulturalne i uatrakcyjniających centrum miasta oraz ich realizacja w 2017 roku.

OBSZAR

Obszarem właściwym do prowadzenia działań konkursowych jest obszar osiedli: Stare Miasto (w szczególności ulicy Św. Marcin oraz przyległych do niej), Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Wilda, Jeżyce, Św. Łazarz, oraz tereny nadbrzeżne położone po obu stronach rzeki Warty, na obszarze pomiędzy mostem Lecha, a mostem Przemysła I.

TERMIN

Prace konkursowe należy składać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, p. 257, w wersji drukowanej w dwóch egzemplarzach umieszczonych w zaklejonej kopercie z naklejoną wizytówką w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2017 roku do godz. 15:00, oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres: konkurs_cwp@um.poznan.pl

ZASADY SZCZEGÓŁOWE

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyny Kozielczyk
ostatnia zmiana w dniu 2017-02-09 09:55 - Wprowadzenie komunikatu (Wprowadzenie informacji)