Komunikat: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2017 -w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Kultury

Data obowiązywania

od 2017-08-18 do 2017-12-31

Treść

Zarządzeniem Nr 568/2017/P z dnia 18.08.2017 r. Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niepubliczne w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2017 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1,2,3,4,5 i 6.

Wykaz  wybranych ofert zawarty jest w załączniku nr 1 do zarządzenia, informacje o ofertach którym nie przyznano dotacji zawarte są w załączniku nr 2 do zarządzenia, natomiast wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych zawarty jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Bernadeta Jaśkowiak
ostatnia zmiana w dniu 2017-08-18 12:35 - wprowadzenie komunikatu (Wprowadzenie informacji)