Wydział Ochrony Środowiska (OŚ)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Leszek Kurek
ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań
telefon 61 878-40-53; fax 61 878-40-55
wos@um.poznan.pl
www.poznan.pl/wos

Stanowiska specjalistyczne

Informacje dla niepełnosprawnych

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

  • Rejestr skarg i wniosków  - OS-IV.1510
  • Rejestr ryzyk - OS-IV.173
  • Rejestr decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznej- OS-VI.1431
  • Rejestr zawierający informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz informacje o terenach, na których występują te ruchy - OS-I.643
  • Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na transport odpadów - OS-II.6235

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Michał Bugajny
ostatnia zmiana w dniu 2018-12-15 11:50 - nowy komunikat (Wprowadzenie informacji)