Oferta: DS. POWIETRZA

Data publikacji: 2018-05-30
Nr ref.: OS/105/2018
Wydział: Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
Stanowisko: DS. POWIETRZA

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-06-28

Zakres podstawowych czynności

 • przyjmowanie, prowadzenie i rozpatrywanie spraw z zakresu ochrony powietrza, w tym m.in. spraw związanych z wydawaniem pozwoleń, zezwoleń, przyjmowaniem zgłoszeń oraz wyników pomiarów dotyczących emisji gazów i pyłów do powietrza, przygotowywaniem opinii merytorycznych w sprawach dotyczących oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, przygotowywanie części dotyczącej powietrza do pozwolenia zintegrowanego
 • monitorowanie i sprawozdawczość związana z realizacją zadań programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska
 • przyjmowanie, prowadzenie i rozpatrywanie spraw o charakterze interwencyjnym, związanych z ochroną powietrza
 • organizowanie, prowadzenie lub udział w wizjach lokalnych w terenie, analiza dokumentacji i sporządzanie protokołów
 • udział w innych przedsięwzięciach na rzecz poprawy jakości powietrza w Poznaniu

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie: kierunki związane z ochroną środowiska lub naukami chemicznymi
 • znajomość przepisów ochrony środowiska, szczególnie w zakresie ochrony powietrza
 • doświadczenie w pracy związanej z zagadnieniami dotyczącymi ochrony powietrza
 • umiejętność myślenia analitycznego
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, w tym prowadzenia negocjacji

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • oryginały świadectw pracy i dokumentów potwierdzających wykształcenie należy okazać na rozmowie kwalifikacyjnej

Inne informacje:

Warunki pracy: praca głównie przy komputerze, związana z bezpośrednią obsługą klienta; wyjścia poza miejsce pracy; dostęp do miejsca pracy nie jest dostosowany dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_OS_105_2018.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Krzyśka
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-28 10:05 - Rekrutacja OS/105/2018 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)