Komunikat: Kwalifikacja Wojskowa 2018

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Organizacyjny

Data obowiązywania

od 2018-01-30 do 2018-04-27

Treść

1.W okresie od dnia 30 stycznia 2018 r. do dnia 27 kwietnia 2018 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, przeprowadzona zostanie na obszarze województwa wielkopolskiego kwalifikacja wojskowa.

2.Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 1999 r., a także mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3.Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby urodzone w latach 1997-1998, które:

1)zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

2)zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie

art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4.Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które

w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których

mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944).

5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do

czynnej służby wojskowej.

6.Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w niżej podanych miejscach i terminach, a osoby wymienione w pkt 2-5, mające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące:

1)W POZNANIU:

  • na terenie dzielnic: Nowe Miasto i Stare Miasto, winny stawić się w Poznaniu, ul. Głogowska 14 (wejście od ul. Śniadeckich, wjazd zachodni - pawilon 14 / III piętro / pok. nr 3 A), w dniach od 19 lutego do 18 kwietnia 2018 r., w godz. 8.00 - 14.00,
  • na terenie dzielnic: Grunwald, Jeżyce i Wilda, winny stawić się w Poznaniu, ul. Głogowska 14 (wejście od ul. Śniadeckich, wjazd zachodni - pawilon 14 / III piętro / pok. nr 3 C), w dniach od 19 lutego do 20 kwietnia 2018 r., w godz. 8.00 -14.00.

Pełen tekst obwieszczenia tutaj

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-01-30 07:42 - dodanie obwieszczenia (Wprowadzenie informacji)