Oferta: DS. PROJEKTOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Data publikacji: 2018-06-14
Nr ref.: OR /115/2018
Wydział: Wydział Organizacyjny
Stanowisko: DS. PROJEKTOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-07-30

Zakres podstawowych czynności

 1. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania, w tym wspierania Pełnomocnika Prezydenta ds. Systemu Zarządzania poprzez:
 • koordynowanie audytu systemu zarządzania na zgodność z normami PN-EN ISO 9001
  i PEN-ES ISO 14001
 • przygotowywanie harmonogramów działań związanych z auditami wewnętrznymi systemu zarządzania
 • weryfikowanie dokumentów systemu zarządzania oraz bazy procesów w narzędziu informatycznym do zarządzania tymi procesami
 • projektowanie rozwiązań mających na celu usprawnienie procesów zarządczych

2       wspieranie działań związanych z zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej:

 • weryfikowanie  mierników jakościowych dla procesów w powiązaniu z systemem budżetowania zadaniowego, skuteczności systemu kontroli zarządczej
 • wspieranie przeprowadzania badania samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej na stanowiskach obsługi organizacyjno-administracyjnej
 • wiedza z zakresu standardów zarządzania jakością
 • wiedza z obszaru finansów publicznych, w tym kontroli zarządczej w administracji publicznej
 • wysoko poziom umiejętności obsługi Pakietu MS Office

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia/kursy: kontrola zarządcza, zarządzanie projektami, finanse publiczne

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • oryginały świadectw pracy, oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy: Praca administracyjna przy komputerze wymagająca bezpośrednich kontaktów w ramach struktur Urzędu oraz wyjść poza miejsce pracy. Miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_OR_115_2018.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Teresa Dmochowska-Weber
ostatnia zmiana w dniu 2018-07-30 10:36 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)