Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Oświaty


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Oświaty

Komunikat Termin ważności

Otwarty Konkurs Ofert - rozstrzygnięcie IV edycji

Zarządzeniem Nr 469/2017/P z dnia 10 lipca 2017 r. Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie". Wykaz  wybranych ofert zawarty jest w załączniku nr 1 do zarządzenia, informacje o ofertach którym nie przyznano dotacji zawarte są w załączniku nr 2 do zarządzenia. 

od 2017-07-10 do 2017-12-31

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania Miasta Poznania w priorytecie pn."Wspomaganie kształcenia wybitnie zdolnych uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie matematyki".

Prezydent Miasta Poznania Zarządzeniem nr 297/2017/P z dnia 10 maja 2017 roku dokonał wyboru realizatora zadania publicznego w priorytecie pn. "Wspomaganie kształcenia wybitnie zdolnych uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie matematyki". 

Treść Zarządzenia, Uzasadnienie do Zarządzenia oraz załącznik do zarządzenia w załączeniu.

od 2017-05-10 do 2017-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 29/2017 na realizację zadań publicznych w roku 2017 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie".

Zarządzeniem Nr 229/2017/P z dnia 5 kwietnia 2017 r. Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w zakresie pięciu zadań priorytetowych. Wykaz  wybranych ofert zawarty jest w załączniku nr 1 do zarządzenia, informacje o ofertach którym nie przyznano dotacji zawarte są w załączniku nr 2 do zarządzenia, natomiast wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych zawarty jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.

od 2017-04-05 do 2017-12-31

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań

Na podstawie art. 89d. ust.1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) Miasto Poznań ogłasza podstawową kwotę dotacji obliczoną na 28 lutego 2017 roku oraz statystyczną liczbę uczniów wg SIO na 30 września 2016. Powyższe dane znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

od 2017-04-04 do 2017-12-31

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań

Na podstawie art. 89d. ust.1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) Miasto Poznań ogłasza podstawową kwotę dotacji obliczoną na 1 stycznia 2017 roku oraz statystyczną liczbę uczniów wg SIO na 30 września 2016. Powyższe dane znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

od 2017-04-04 do 2017-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 15/2017 na realizację zadań publicznych w roku 2017 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży".

Zarządzeniem Nr 52/2016/P z dnia 26 stycznia 2017 r. Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansó publicznych w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży" w zakresie zadania priorytetowego pn. "Wspierane organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich i ferii zimowych. (projekty realizowane w okresie ferii zimowych)". Wykaz  wybranych ofert zawarty jest w załączniku nr 1 do zarządzenia, informacje o ofertach którym nie przyznano dotacji zawarte są w załączniku nr 2 do zarządzenia, natomiast wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych zawarty jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.

od 2017-01-26 do 2017-12-31