Komunikat: Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2019.

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Oświaty

Data obowiązywania

od 2019-02-07 do 2019-10-07

Treść

Zarządzeniem Nr 89/2019/P z dnia 6 lutego 2019 roku Prezydent Miasta Poznania dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Treść przedmiotowego zarządzenia, jego uzasadnienie, wykaz ofert wybranych do realizacji oraz informacje o ofertach, które nie otrzymały dotacji znajdują się w załącznikach.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Mrowińska
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-07 08:24 - Dodanie komunikatu. (Wprowadzenie informacji)