Wydział Rozwoju Miasta (RoM)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Iwona Matuszczak-Szulc
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań
II piętro, sekretariat pokój 2/14, telefon 61 878-56-95, fax 61 878-54-58
rom@um.poznan.pl

Stanowiska specjalistyczne

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA - dokonuje diagnoz i analiz stanu poszczególnych dziedzin funkcjonowania miasta oraz stopnia zaspokojenia potrzeb i jakości życia mieszkańców; sporządza prognozy rozwoju miasta; inicjuje, prowadzi i koordynuje opracowania studialne związane z problematyką rozwoju miasta i  Metropolii Poznań; koordynuje i monitoruje proces nadania oceny wiarygodności kredytowej Miasta Poznania oraz udział Poznania w rankingach i konkursach; realizuje działania mające na celu rozwój i promocję miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego. Prowadzi działania w zakresie planowania i zarządzania strategicznego, dotyczące w szczególności kompleksowego programowania, ustalania i monitoringu wdrażania strategii rozwoju miasta, w tym konsultacji oraz upubliczniania uchwalonego projektu strategii; w ramach wdrażania strategii rozwoju miasta odpowiada za realizację programu "Akademicki i naukowy Poznań". Wydział koordynuje prace nad opracowaniem projektu programu inwestycyjnego, stanowiącego element Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Miasta Poznania, w tym w zakresie wariantowania portfolio przedsięwzięć wieloletnich WPF. Inicjuje, koordynuje i prowadzi współpracę w zakresie kontaktów Urzędu z miastami zagranicznymi, w tym partnerskimi; a także koordynuje i monitoruje uczestnictwo Miasta Poznania w międzynarodowych i krajowych sieciach współpracy miast i regionów, m.in. polsko-niemieckiej inicjatywie Partnerstwo Odra.

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

  • Rejestr ryzyka - RoM-VI.173
  • Rejestr ryzyk strategicznych - RoM-VI.173
  • Rejestr skarg i wniosków - RoM-X.1510
  • Rejestr zagranicznych delegacji służbowych - RoM-X.2343

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Adrianna Orchowska
ostatnia zmiana w dniu 2017-11-07 12:34 - zmiana lokalizacji wydziału (Aktualizacja)