Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Sportu


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Sportu

Komunikat Termin ważności

OTWARTY KONKURS OFERT NR 55/2019 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE "WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ" W 2019 ROKU

OTWARTY KONKURS OFERT NR 55/2019 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE "WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ" W 2019 ROKU

od 2019-03-20 do 2019-04-10

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia o nazwie Klub Biegacza im. Macieja Frankiewicza

Niniejszym zawiadamiam, że Klub Biegacza im. Macieja Frankiewicza w Poznaniu, zgodnie z postanowieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 28.12.2018 r. podjął uchwałę o rozpoczęciu procesu likwidacji Klubu. 

Likwidatorem wybrano Jerzego Sobiegraja. Wszelkie uwagi i roszczenia należy zgłaszać do likwidatora w terminie do 15 kwietnia 2019 r.

od 2019-03-14 do 2019-04-15

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia o nazwie Uczniowski Klub Sportowy Asy Dąbrówka

Likwidator Uczniowskiego Klubu "Asy Dąbrówka" z siedzibą w Poznaniu (60-651), przy ul. Maczka 12/33  ogłasza, że w dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie uchwała walnego zebrania członków o rozwiązaniu Klubu. W związku z tym wszczęto postępowanie likwidacyjne.

Wszelkie uwagi i roszczenia należy zgłaszać na adres Klubu w terminie do 30 kwietnia 2019 r.

od 2019-02-25 do 2019-04-30

Zarządzenie nr 125/2019/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 40/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019

Zarządzenie nr 125/2019/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 40/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019

od 2019-02-22 do 2019-12-31

Zarządzenie nr 112/2019/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 35/2019 oraz 39/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019

Zarządzenie nr 112/2019/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 35/2019 oraz 39/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019

od 2019-02-19 do 2019-12-31

Zarządzenie nr 35/2019/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 28/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019

Zarządzenie nr 35/2019/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 28/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019

od 2019-01-25 do 2019-12-31

Zarządzenie nr 14/2019/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 19/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019

Zarządzenie nr 14/2019/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 19/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019

od 2019-01-11 do 2019-12-31

Zarządzenie nr 993/2018/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 19/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019

Zarządzenie nr 993/2018/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 19/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019

od 2019-01-04 do 2019-12-31