Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji) (SOUK)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Bartosz Pelczarski
sprawy pojazdów i kierowców: ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, filia ul. 28 Czerwca 1956 r. 404 61-441 Poznań (budynek WDGiR) sprawy dowodów osobistych i meldunków: ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
Informacja telefoniczna: 61 646 33 44
souk@um.poznan.pl

Stanowiska specjalistyczne

Kompetencje i zadania

Wydział prowadzi sprawy ewidencji ludności, dowodów osobistych, ochrony informacji niejawnych. Wykonuje zadania z zakresu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami, z wyjątkiem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń kultury fizycznej. Wydział prowadzi również sprawy z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów. Prowadzi ewidencję indywidualnych tablic rejestracyjnych wydanych na obszarze województwa wielkopolskiego, wyznacza pojemności tablic rejestracyjnych tymczasowych i badawczych dla organów rejestrujących z terenu województwa wielkopolskiego oraz tablic rejestracyjnych na wniosek uprawnionych organów. Wydaje i cofa uprawnienia do kierowania pojazdami. Sprawuje nadzór nad działalnością regulowaną w zakresie prowadzenia ośrodków szkolenia kierowców oraz stacji kontroli pojazdów, wydaje uprawnienia do szkolenia kierowców oraz uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Wydział organizuje egzaminy dla osób ubiegających się o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marta Mianowska
ostatnia zmiana w dniu 2019-07-12 11:37 - aktualizacja ewidenji (Aktualizacja)