Oferta: DS. SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

Data publikacji: 2017-12-29
Nr ref.: ZOU /205/2017
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
Stanowisko: DS. SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-01-31

Zakres podstawowych czynności

 • koordynowanie i monitorowanie działań, w tym obsługi administracyjnej, związanych z technicznym zabezpieczeniem obiektów Urzędu
 • wykonywanie zadań w obszarze systemów kontroli dostępu, systemów włamaniowych i telewizji dozorowej
 • zapewnienie sprawnej obsługi parkingów Urzędu
 • współpraca ze służbami i instytucjami w zakresie bezpieczeństwa osób i obiektów
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji, np.: zamówienia, ewidencje, zapytania ofertowe, umowy, faktury związanej z realizowanymi zadaniami

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie minimum średnie: elektryczne, elektrotechniczne, informatyczne, elektronika, telekomunikacja, ekonomiczne
 • doświadczenie - w przypadku wykształcenia średniego co najmniej trzyletnie - związane z techniczną obsługą systemów bezpieczeństwa budynków lub systemów teleinformatycznych
 • wiedza dotycząca systemów bezpieczeństwa technicznego w zakresie: centrale alarmowe lub rejestratory CCTV, oprogramowanie do zarządzania systemami bezpieczeństwa
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • wysoki poziom umiejętności komunikacji i współpracy

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • świadectwo kwalifikacji typu E (eksploatacja) lub D (dozór) uprawniające do zajmowania się instalacją i eksploatacją urządzeń oraz sieci elektroenergetycznych do 1kV
 • licencja pracownika zabezpieczenia technicznego I lub II stopnia

Wymagane dokumenty

 • informacje obejmujące życiorys i list motywacyjny - formularz interaktywny dostępny przy ogłoszeniu
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy: praca przy komputerze, wymagająca mobilności i kontaktu z klientami. Miejsce pracy nieprzystosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze.doc format DOC

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Teresa Dmochowska-Weber
ostatnia zmiana w dniu 2018-01-31 09:05 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)