Zamówienie: ZOU-XII.271.179.2018.MA

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.179.2018.MA
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 15 października 2018
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Poznań oraz wybranych spółek miejskich

Termin składania ofert/wniosków

10 grudnia 2018 do godz. 10:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

10 października 2018

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-12-10

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-12-20

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-01-07

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Abramczyk
ostatnia zmiana w dniu 2018-11-22 13:15 - publikacja dokumentu (Aktualizacja)