Zamówienie: ZOU-XII.271.2.2018.MM

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.2.2018.MM
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 12 stycznia 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wydruk gazetek osiedlowych oraz sprawozdań z działalności

organów Osiedli w 2018 r.

Termin składania ofert/wniosków

23 stycznia 2018 do godz. 09:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

12 stycznia 2018

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-01-23

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2018-03-02

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-02-06

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2018-03-08

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Maciejczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-01-12 16:33 - zamieszczenie-2_Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy-z prawem opcji (Wprowadzenie informacji)