Zamówienie: ZOU-XII.271.22.2018.AS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.22.2018.AS
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 9 lutego 2018
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

dostawa konfiguracja i instalacja wyposażenia pracowni niezbędnego
do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie matematyki i informatyki

Termin składania ofert/wniosków

27 lutego 2018 do godz. 11:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

9 lutego 2018

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2018-02-27

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-03-20

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2018-03-26

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magda Krawczyk
ostatnia zmiana w dniu 2018-03-26 15:51 - unieważnienie cz.1 (Wprowadzenie informacji)