Zamówienie: ZOU-XII.271.134.2016.HS1

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.134.2016.HS1
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 28 października 2016
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: konkurs

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Konkurs na koncepcję rewaloryzacji Rynku Łazarskiego w Poznaniu

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z dokumentami wymienionymi w pkt 7.1.2, 7.2.2, 8.2, 8.3, 10 Regulaminu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pok. 152) do dnia 17.11.2016 r. do godz. 15:00.

Każdy uczestnik dopuszczony do udziału w Konkursie ma prawo złożyć w ramach pierwszego etapu konkursu jedno opracowanie stanowiące opis przyszłej wizji rewaloryzacji Rynku Łazarskiego w Poznaniu, który przesyła na adres Zamawiającego lub składa w jego siedzibie
(Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61 - 841 Poznań,
pok. 152, do dnia 14 grudnia 2016 r. do godz. 15:00.

Uczestnik dopuszczony do II ETAPU KONKURSU składa jedną pracę konkursową, którą przesyła na adres Zamawiającego lub składa
w jego siedzibie (Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pok. 152) do dnia 20 marca 2017 r. do godz. 15:00.

Termin składania ofert/wniosków

20 marca 2017 do godz. 15:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

28 października 2016

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2017-03-30

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Hanna Sobkowiak
ostatnia zmiana w dniu 2017-06-27 10:09 - h (Wprowadzenie informacji)