Zamówienie: ZOU-XII.271.1.2018.KW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.1.2018.KW
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 15 stycznia 2018
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowegodla dwóch szkół - szczegóły w załączniku nr 1.1 i 1.2 - w ramach projektu "Wyposażenie placówek oświatowych                w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

Część I: Sprzęt komputerowy

Część II: Zestawy narzędzi, pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, pierwszej jakości. Warunkiem prawidłowej realizacji projektu jest działanie zgodne  z wytycznymi zawartymi m.in. w: umowie dofinansowanie nr RPWP.09.03.04-30-0001/16-00 oraz Studium Wykonalności.

Termin składania ofert/wniosków

1 marca 2018 do godz. 09:45

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

16 stycznia 2018

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyny Woźniak
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-21 13:35 - modyfikacja terminu otarcia ofert (Aktualizacja)